Home   I   [2014.08.19, Agerpres.ro] UNOPA cere Guvernului mutarea Programului HIV la CNAS

[2014.08.19, Agerpres.ro] UNOPA cere Guvernului mutarea Programului HIV la CNAS

Uniunea Na?ional? a Organiza?iilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) sus?ine c? de mai mult de o s?pt?mân? cei peste 2.000 de pacien?i care î?i primeau tratamentul la INBI Matei Bal? nu mai beneficiaz? de medicamentele necesare.

Uniunea Na?ional? a Organiza?iilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) solicit? totodat? Guvernului mutarea "imediat?" a Programului HIV de la Ministerul S?n?t??ii la Casa Na?ional? de Asigur?ri de S?n?tate, având în vedere faptul c? pân? în 2013 lucrurile "au mers mult mai bine când erau gestionate de cas?".

"Situa?ia este una care se repet?, în luna iulie a mai fost o întrerupere de tratament la acela?i spital, Ministerul S?n?t??ii g?sind cu greu atunci bani pentru doar dou? s?pt?mâni de tratament. În aceea?i situa?ie se g?sesc acum ?i pacien?ii din Vrancea, iar în ultima lun? au fost întreruperi de tratament în mai multe jude?e, printre care Cluj, Gala?i, Sibiu, Olt, etc", sus?ine UNOPA prin intermediul unui comunicat remis presei mar?i.

În opinia reprezentan?ilor organiza?iei, cauza acestei situa?ii este lipsa aloc?rilor bugetare pentru Programul Na?ional de Tratament HIV/SIDA de c?tre Guvernul României.

"Bugetul alocat programului s-a terminat în luna iulie, când toate speran?ele spitalelor, medicilor ?i ale pacien?ilor erau în rectificarea bugetar?. Aceasta a întârziat foarte mult, s-a aprobat în Guvern abia în 31 iulie, iar din cauza birocra?iei abia în 14 august au plecat de la Ministerul S?n?t??ii comunic?rile cu supliment?rile de buget pentru spitalele din ?ar?. Toate speran?ele au fost în?elate, de?i este nevoie de buget pentru minim 5 luni de zile, s-au g?sit fonduri abia pentru o lun?. INBI Matei Bal? ?i Spitalul din Vrancea au un statut special, fiind în subordinea direct? a Ministerului S?n?t??ii, pentru care nu s-au deblocat de c?tre Ministerul Finan?elor sumele promise la rectificarea bugetar?. În consecin?? nu au mai putut comanda tratament pentru pacien?i", se mai arat? în comunicat.

"?tim c? Ministerul S?n?t??ii a f?cut toate demersurile posibile pentru a debloca situa?ia, dar se pare c? exist? alte priorit??i în ?ara asta decât via?a unor oameni. Nu în?eleg cum vede Ministerul Finan?elor situa?ia ?i de ce nu se g?sesc solu?ii bugetare, dar sper?m c? Guvernul va analiza situa?ia ?i vor transmite spitalelor bugetele necesare pentru tot anul", a declarat Iulian Petre, director Executiv UNOPA, potrivit comunicatului de pres?.

AGERPRES/(AS-autor: Roberto Stan, editor: Mihai Simionescu)

http://www.agerpres.ro/sanatate/2014/08/19/unopa-cere-guvernului-mutarea-programului-hiv-la-cnas-14-28-50