Home   I   [2014.08.20, Agerpres.ro] Comunicat de presa - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu

[2014.08.20, Agerpres.ro] Comunicat de presa - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu

Precizare SCJU Sibiu privind tratamentul pacien?ilor cu HIV Ca urmare a comunicatului de pres? al Federa?iei UNOPA (Uniunea Na?ional? a Organiza?iilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA), intitulat 'Pacien?ii cu HIV — victime ale iresponsabilit??ii guvernan?ilor', publicat de AGERPRES, Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Sibiu precizeaz? c?, în luna august 2014, pacien?ii cu HIV trata?i în cadrul institu?iei noastre au primit integral tratamentul corespunz?tor prin Programul Na?ional de Tratament HIV/SIDA. Prin urmare, în luna august, în cadrul institu?iei noastre spitalice?ti, nu se înregistreaz? probleme în derularea schemelor de tratament pentru pacien?ii cu HIV. Dr. Vasile Spinean Manager http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/08/20/comunicat-de-presa-spitalul-clinic-judetean-de-urgenta-sibiu-11-49-28