Home   I   Intâlnire de lucru organizată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) de la Stockholm

Intâlnire de lucru organizată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) de la Stockholm

Intâlnire de lucru organizată de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) de la Stockholm, în parteneriat cu Centrul European de Monitorizare a Consumului și a Dependentei de Droguri (EMCDDA) și Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”

În perioada 18 – 19 noiembrie 2013 a avut loc la sediul Academiei Europene HIV/SIDA și de Boli Infecțioase din Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, o întâlnire de lucru privind detectarea și răspunsul la problematica HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile.

În noiembrie 2011 a avut loc o evaluare a riscului realizată de către Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) de la Stockholm în parteneriat cu Centrul European de Monitorizare a Consumului și a Dependenței de Droguri (EMCDDA), ce a pus în evidență o creștere a cazurilor noi de HIV detectate în rândul consumatorilor de droguri injectabile, în Grecia și România. Această evaluarea a riscului a fost actualizată și pregătita pentru publicare în toamna anului 2013.

Analizele celor mai recente studii HIV, datele legate de prevalență și răspuns, indică faptul că există câteva țări ce raportează o creștere a cazurilor de diagnosticare și a prevalenței cu HIV și Hepatita C în rândul consumatorilor de droguri injectabile. Câteva țări raportează unele schimbări esențiale în modelul de comportament în rândul consumatorilor de droguri injectabile, schimbare ce constă în creșterea frecvenței numărului de injectări (datorate înlocuirii consumului de heroína, care presupune o injectare pe zi, cu droguri asazise legale sau etnobotanice, care necesită până la 15 sau mai multe injectări pe zi) . De asemenea, un număr de țări raportează a acoperire scăzută cu servicii specifice, cum ar fi programul de schimb de ace și seringi, precum și acoperirea cu tratament de substituție.

Deja amenințarea transmiterii HIV în rândul persoanelor consumatoare de droguri injectabile se referă la măsurile de prevenire existente ce trebuiesc suplimentate deoarece transmiterea HIV în această situație devine mult mai rapidă în rândul acestei categorii de populație.

Din dorința de a împărtăși experiențe de buna practică în monitorizarea și răspunsul la riscul crescut de contaminare cu HIV și hepatita C în populația de consumatori de droguri injectabile, au fost organizate două întâlniri ale experților în acest domeniu sub titlul: “Detectarea și răspunsul specialiștilor la focarele de HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile: Cele mai bune practici de prevenire și control”. Aceste întâlniri au fost organizate de către ECDC împreună cu EMCDDA în martie 2012 la Tallin, Estonia, și în octombrie 2012 la Lisabona, Portugalia.

Pentru a aborda rezultatele celei de-a doua evaluări a riscului, o a treia întâlnire a fost planificată pentru 18 – 19 noiembrie 2013 în București, România. Obiectivele cheie ale acestei întâlniri sunt: dezvoltarea unei platforme de schimb de informații între țări și a invitat experți care să poată oferi expertiza necesară unui răspuns privind focarele actuale de HIV la consumatorii de droguri injectabile în Grecia și România, din dorința de a preveni accelerarea transmiterii HIV la această categorie aflată la risc și în alte țări ce au identificat acest risc. De asemenea un alt obiectiv este de a dezvolta capacitatea tuturor țărilor participante de a monitoriza și preveni posibila creștere a cazurilor de infecție cu HIV și hepatita C în rândul consumatorilor de droguri injectabile.

Pentru a atinge aceste obiective, întâlnirea a mijlocit o serie de prezentări care:

  • Realizează o trecere în revistă a situației epidemiologice curente ce se referă la răspândirea infecției HIV la oamenii ce-și injectează droguri, precum și la potențialul risc de accelerare a transmiterii HIV din cauza deficitului serviciilor de prevenire în situația modificării modelului de comportament al consumatorilor de droguri injectabile.
  • Prezintă rezultatele actuale ce provin din cele mai recente cercetări referitoare la strategiile de reducere a cererii de droguri în rândul consumatorilor de droguri injectabile și împărtășirea celor mai relevante modele de bună practică.
  • Dezbat efectele pe care criza economică le are asupra răspunsului autorităților în cazul răspândirii HIV în rândul acestei categorii populaționale precum și explorarea modului în care pot fi folosite fondurile structurale, ca și îmbunătățirea capacității de utilizare a acestora în țările la care se identifică un deficit de suport financiar pentru programele de prevenire.

Reprezentanții sistemelor naționale de supraveghere a HIV/SIDA, persoanele focale la nivel național în domeniul HIV/SIDA și al consumului de droguri, specialiștii în domeniul bolilor infecțioase invitați să ia parte la această întâlnire reprezintă: Bulgaria, Cipru, Grecia, Ungaria, Malta, România, Slovacia.

Experți recunoscuți au fost invitați de asemenea să împărtășască experiențele lor privind răspunsul la focarele de HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile și în domeniul serviciilor de prevenire în contextul crizei economice actuale. De asemenea au fost invitați să participe și reprezentanți ai staff-ului tehnic de la ECDC și EMCDDA.

O fost organizată de asemenea o masă rotundă de discuții în cea de-a doua zi a întâlnirii, 19 noiembrie, care și-a propus să faciliteze procesal de înțelegere a focarului de HIV din rândul consumatorilor de droguri injectabile din România și în același timp să aducă suportul experților din afara țării față de acest fenomen în dialog cu autoritățile și ONG-urile locale cu scopul de a implementa noi intervenții de prevenire.


Download:

- Agenda întîlnirii
- Lista participanților