Home   I   Comunicat de presă

Comunicat de presă

Secretarul General ONU lansează o listă de recomandări pentru intensificarea răspunsului SIDA, în vederea realizării obiectivelor propuse pentru anul 2015.

 

În cadrul raportului destinat Adunării Generale ONU, Secretarul General Ban Ki-moon îndeamnă partenerii activi în domeniul SIDA să dubleze efortul de îndeplinire a țintelor propuse în Declarația politică SIDA din anul 2011.

 

GENEVA, 30 aprilie 2012— De la data ultimei Întâlniri ONU la Nivel Înalt în domeniul HIV/SIDA din 2011, Secretarul General al Națiunilor Unite Ban Ki-moon a lansat primul raport HIV, în cadrul Adunării Generale ONU 2012. Prin intermediul acestui document el subliniază importanța unor rezultate imediate pentru un răspuns SIDA strategic, orientat, eficient și construit prin prisma drepturilor omului.

“Încurajez comunitatea internațională să onoreze angajamentele pe care și le-a luat. Fac apel la înlocuirea percepției conform căreia, ajutorul reprezintă o formă de binefacere cu ideea că avem o responsabilitate și o investiție comune, care sunt în beneficiul tuturor. Un viitor mai sigur pentru noi toți presupune promovarea unui răspuns HIV sustenabil din partea tuturor celor implicați în această luptă.”

Câștiguri substanțiale au fost obținute de-a lungul ultimilor zece ani, precum și descoperiri științifice remarcabile care au determinat lideri importanți să vorbească despre sfârșitul erei SIDA. Raportul “Uniți pentru a stopa SIDA: Îndeplinirea Obiectivelor stabilite de Declarația Politică 2011” (‘United to End AIDS: Achieving the Targets of the 2011 Political Declaration’), evidențiază un progres în zona prevenirii deceselor și infecțiilor noi, respectiv evitarea a 2,5 milioane de decese din anul 1995 și a 350.000 de infecții noi HIV la copii, datorită extinderii accesului la tratament. De asemenea, raportul menționează succesul din aria de prevenire a noilor infecții HIV, al căror nivel curent este la cea mai joasă treaptă de la vârful epidemiologic, înregistrat la jumătatea anilor 2000. 

Cu toate acestea, raportul trage un semnal de alarmă asupra diferențelor evidente dintre posibilitățile de accesare a serviciilor HIV, mai ales în cazul persoanelor la risc major de expunere HIV. Legile represive, inegalitatea de gen, violența la adresa femeilor precum și nerespectarea altor drepturi ale omului, continuă să slăbească răspunsul național SIDA, diminuarea finanțării putând pune în pericol capacitatea de a lărgi accesul la servicii specifice HIV și de a susține progresul, pe perioada următorilor ani.

“A patra decadă SIDA trebuie să fie cunoscută drept decada care a dus la eliminarea SIDA,” a declarat Michel Sidibe, Director Executiv al Programului Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA (UNAIDS). “Putem transforma această dorință în realitate și putem profita de șansa de a oferi un viitor eliberat de povara HIV”.  

La Întâlnirea la Nivel Înalt dedicată SIDA din anul 2011, statele membre ONU au adoptat Declarația Politică SIDA, atașându-i o hartă a țintelor prin care se dorește îndeplinirea scenariului de: zero noi infecții HIV, zero cazuri de discriminare și zero cazuri de decese SIDA. Documentul stabilește anul 2015 ca termen limită de atingere a acestor ținte specifice.  

Prin această Declarație Politică, statele membre ONU s-au angajat în a oferi terapie antiretrovirală unui număr de 15 milioane de persoane până în 2015, în a elimina noile infecții HIV la copii, în a reduce cu 50% noile infecții HIV în rândul adulților, a reduce transmiterea HIV în rândul populației consumatoare de droguri injectabile și de asemenea, în a înjumătăți rata deceselor TB la persoanele seropozitive HIV.   

 

Țările au mai promis să restrângă decalajul de resurse prin alocarea a 22-24 milioane $, anual până în 2015, prin abordarea și înțelegerea nevoilor femeilor și fetelor, eliminarea stigmatizării și discriminării și prin promovarea integrării răspunsului HIV în eforturile de sănătate și dezvoltare.

În raportul său, Secretarul General ONU subliniază că îndeplinirea obiectivelor propuse până în anul 2015 presupune o dublare a efortului din partea tuturor partenerilor, iar dacă aceștia nu vor identifica măsuri de lucru eficiente și bine orientate pentru îmbunătățirea răspunsului de țară SIDA, obiectivele vizate nu vor putea fi realizate

Secretarul General recomandă o serie de măsuri ce urmează a fi implementate pentru a ajunge la ținetele propuse, până în anul 2015. Așadar, pentru a putea reduce cu 50% transmiterea infecției HIV pe cale sexuală, raportul menționează că infectarea prin contact sexual neprotejat va trebui diminuată cu, cel puțin, un milion de cazuri pânâ în 2015. În acest context, programele de prevenire HIV trebuie să intensifice, să susțină și să contribuie la schimbarea comportamentală prin promovarea egalității de gen și a respectului comun, ca și prin depistarea corectă a locurilor unde noile infecții HIV apar cu preponderență.   

Pentru a scădea cu 50%, rata transmiterii HIV la grupul consumatorilor de droguri pe cale intravenoasă, numărul de noi infecții HIV trebuie să coboare, cel puțin, la 120.000/an. Secretarul General ONU încurajează partenerii să adopte o abordare realistă, curajoasă și un angajament serios, necesare implementării unor programe bazate pe dovezi care să stimuleze populațiile cheie, inclusiv pe cele consumatoare de droguri injectabile.   

Cel puțin 180.000 de cazuri de decese TB în rândul persoanelor infectate HIV trebuie evitate, ceea ce înseamnă diminuarea ratei de decese TB cu 50%, pânâ în anul 2015. Pentru materializarea acestui obiectiv, în perioada 2010-2015, rata de vindecare a TB trebuie să crească de la 70% la 80%, la fel ca și rata de depistare a bolii la pacienții HIV: de la 40% la 80%. Dacă această țintă este atinsă, decesele TB în rândul persoanelor infectate HIV ar fi reduse cu 80%, milioane de vieți urmând a fi salvate.  

 

Un alt punct important din seria de recomandări adresate partenerilor de către Secretarul General ONU este revizuirea cât mai rapidă și cuprinzătoare a cadrului național, legal și politic, pentru înlăturarea oricărui obstacol împotriva unui răspuns de țară eficient, bazat pe respectarea drepturilor omului. În egală măsură, Secretarul General ONU, solicită încheierea unor noi parteneraite și unui tip diferit de abordare a investițiilor din zona HIV, pentru mobilizarea resurselor necesare. În anul 2010, un total de 15 milioane $ a fost pus la dispoziție pentru răspunsul SIDA de către toate sursele existente în domeniu. Raportul menționează că pentru a putea obține sumele propuse pentru anul 2015, respectiv 22-24 milioane $ necesare răspunsului SIDA până în anul menționat, un surplus de 8 milioane $ va fi solicitat.

 

Raportul Secretarului General ONU prezentat la Adunarea Generală ONU este disponibil la adresa: http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/66/757

 United to End AIDS: Achieving the Targets of the 2011 Political Declaration

Informații adiționale pot fi consultate la: www.uanids.org.
 


Fisiere la download